*Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

*Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

*Refakatçi, vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

*Refakatçi için Yatış-Çıkış sorumlusu tarafından bir refakatçi kartı verilir.

*Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

*Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

*Yoğun Bakımlarda refakatçi uygulaması yoktur.