Yetişkin Ekonomik Check-Up Yetişkin A-Tipi Check-Up 40 Yaş Üzeri Bayan Çocuk 06-14 Yaş Check-Up
Çocuk Hast. Muay.
KBB Muayene.
Göz Muayene
Gaitada Parazit
Boğaz Kültürü
Kan Grubu
Kadın Doğum Muay.
Dahiliye Muayene
Genel Cerrahi Muay.
Akciğer Grafisi
Tüm Batın USG
EKG
Akş(Glikoz)
Üre
Kreatinin
Ürik Asit
SGOT
Kolesterol (Total)
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Hbs Ag
Alkalen Fosfataz
Tam İdrar Tahlili(TİT)
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
TSH
GGT
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Pap Smear(vajinal Smear)
Servikal Kültür