Kulak – Burun – Boğaz

Kardiyoloji

Kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisinin yürütüldüğü ve gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı Kliniğimizde; Her türlü standart Kulak-Burun-Boğaz ameliyatının yanı sıra Rekonstrüktif Cerrahi (Cerrahi sonrasında oluşan estetik ve fonksiyonel kayıpların onarılması) ve hastaya bilgisayar destekli seçenekler sunularak burun ve yüz estetik cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.
Poliklinik muayenelerinde endoskopik ve mikroskopik muayene yöntemleriyle işitme ve denge sistemi hastalıklarının tanısına yönelik tetkikler bölüm bünyesinde gerçekleştirilmektedir
Hastanemizin Kulak Burun Boğaz Bölümünde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar ve uygulamalar:

 • Rinoloji (Burun ve Sinüs Hastalıklarının tanı, medikal ve cerrahi tedavisi)
 • Endoskopik cerrahi
 • Endoskopik göz yaşı kesesi ameliyatları
 • Estetik burun ameliyatı, revizyon estetik burun ameliyatları
 • Otoloji ve Nörootoloji:Kulak hastalıkları (dış kulak, orta kulak, iç kulak hastalıkları, medikal ve cerrahi tedavileri)
 • Kulak enfeksiyonları
 • İşitme kayıpları
 • Baş dönmeleri
 • Yüz felçleri
 • Meniere Hastalığı
 • Kulak zarı yırtığı
 • Kepçe Kulak Ameliyatı
 • Ses ve gırtlak hastalıkları tanı ve tedavisi
 • Ses kısıklıkları
 • Ses teli nodülleri, polipler, kistler, ses teli felci
 • Baş boyun tümörleri
 • Gırtlak, tükrük bezi, sinüs, burun, kulak tümörleri ve diğer baş boyun tümörleri Pediatrik Kulak Burun Boğaz
 • Geniz eti, bademcik, kulak tüpleri
 • Odyoloji
 • İşitme testleri
 • Denge testleri (VNG,ENG, kalorik testler, pozisyonel testler)
 • Vestibüler Rehabilitasyon
 • İşitme cihazı uygulamaları

BERA (ABR)

Bebek ve uyum güçlüğü olan yetişkinlerde hem işitme sistemi beyin dalgalarının kaydı yapılarak incelenmekte, hem de iç kulak arkası, özellikle beyin sapı bölgesinde kitlesel bası dahil olmak üzere bir patoloji olup olmadığı belirlenmektedir.

Çınlama

Çınlama şikayeti ile ünitemize gelen hastalarda çınlamanın özellikleri saptanıp tinnitus –retraining – terapi (TRT )denilen teknik uygulanarak problemi çözmeye yönelik rehabilitatif ve psiko teknik uygulamalar yapılmaktadır.

Doktorlarımız

Doktor Adı Bölümü Özgeçmiş
   Betül KAYMAKÇI Kulak Burun Boğaz Uzmanı  Doktor Sayfası