Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon
Halkımızın arasında “Yoğun Bakım Ünitesi” olarak bilinen servisler, çeşitli hastanelerde kullanım şekline göre “Reanimasyon Servisi”, “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi”, “Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi” gibi isimlerle de anılmaktadır. Hastaya yaklaşım olarak birbirlerinden farklı değillerdir.
Anadolu Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin uygulama alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
– Ameliyatlar
– Yoğun bakım üniteleri
– Acil ve günübirlik girişimler
– İnvaziv angio katater ve radyoloji laboratuvarları
– Gerekli durumlarda poliklinik ve servis katları
– Postoperatif analjezi
Hastanemizde de anestezi ve anestezinin denetimindeki yoğun bakım hizmetleri 24 saat uzman hekimler tarafından sürekli olarak verilmektedir. Ameliyathanelerimiz ve modern yoğun bakımımız her türlü ameliyat ve tedaviye olanak sağlayacak şekilde cihazlar ve ekiple donatılmış, kullanılan alet ve ilaçlar tüm dünyanın kabul ettiği, yeni geliştirilen ve güvenilirlik düzeyi en üstün olanlardan seçilmiştir. İnsanların en çok çekindiği ve korktuğu, çünkü birçoğu için bilinmeyenlerle dolu olan anesteziye en üst düzeyde önem verilmesi hem verilen hizmete olan bakış açısının, hem de modern tıbbi gelişmelerin getirdiği bir zorunluluktur.
Güvenli anestezi uygulayabilmenin ilk koşulu her hasta için kendisine uygun bir anestezi planı yapmaktır. Bu planın yapılabilmesi için hastanın tıbbi durumu anestezi uzmanı tarafından ortaya konulmalıdır. Ameliyat kararı verilen hasta, anestezi uzmanı tarafından muayene edilerek yaşamsal işlevleri kontrol edilmekte; tıbbi geçmişi, yakınmaları, laboratuvar incelemeleri, kullandığı ilaçlar ve yapılacak operasyon da göz önünde bulundurularak en uygun anestezi yöntemi seçilmektedir. Bu aşamada ameliyat ve anesteziye bağlı risk de belirlenmiş olmaktadır.
Tüm anestezik ve cerrahi girişimler bazı riskler içermektedir. Bu risklerin boyutu cerrahinin tipine, hastanın sağlık durumuna, anestezi ve ameliyathanelerin teknik donanımına bağlı olarak değişmektedir. İleri teknoloji ürünü anestezi cihazları ile donatılmış ve deneyimli uzmanların çalıştığı Anadolu Hastanesi ameliyathanelerinde ameliyat ve anestezi riski en aza indirilmiştir.
Genel olarak, seviyelerine göre 3 tür anestezi vardır: Genel anestezi, bölgesel anestezi (epidural, spinal), lokal anestezi.
*Genel Anestezi:
Anestezi, duyumsama yokluğudur. Genel Anestezi, geçici bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır. Genellikle Türkiye’de halk arasında Genel Anestezi deyimi yerine “Narkoz” kelimesi kullanılmaktadır. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.
Tüm anestezi ilaçları vücuttan belirli bir süre sonra atıldığından ayarlanan dozlar operasyon sonunda tamamen uyanmayı sağlayacak şekilde verilmektedir. Geçmiş dönemlerde anılan fazla anestezi veya anesteziden uyanamama günümüz koşullarında artık mümkün değildir. Birçok ilacın etkisini geri çeviren ilaçlar bulunmuş, geliştirilen yeni tekniklerle hastanın yaşamı tamamen güvence altına alınmıştır. Çok nadir de olsa kişiye bağlı gelişebilecek riskli durumlarda da tam donanımlı hastanemizde her türlü müdahale ve izlem yapılabilmekte ve risk mümkün olan en az düzeye indirilmektedir.
*Bölgesel Anestezi:
Vücudun bir parçasının duyusunun ortadan kaldırılmasıdır. Kişi ameliyat sırasında etrafında olan olaylardan haberdardır. Örneğin bir kolun ağrı duyusu bölgesel blok yapılarak ortadan kaldırılabilir. Yada epidural veya spinal anestezi uygulanarak, yani omurilikten çıkan sinirler lokal anestezik ilaçlarla bloke edilerek ameliyat olucak bölgedeki ağrı duyusu kaldırılabilir.
Hava yolunun korunmasını sağlama avantajından dolayı bazı durumlarda bölgesel anestezi daha güvenilirdir. Uzman ellerde uygulandığında halk arasındaki yanlış kanının tersine Epidural, spinal, aksiler, skalen, kaudal gibi yöntemler operasyonların komplikasyon oranlarını büyük oranda düşürmektedir. Örneğin hasta tok ise, veya solunumla ilgili problemleri mevcutsa daha avantajlı olur.
Yine bölgesel anestezi tekniklerinin kullanıldığı ağrısız doğum da hastanemizde isteyen her anne adayına kolayca uygulanabilmekte ve annelerin hayatları boyunca duyabilecekleri en şiddetli ağrı olarak tanımlanan doğum sancısı ortadan kaldırılabilmektedir. Ağrısız doğum uygulanan her hasta olası bir sezaryen gerekliliğinde aynı yöntemin devamı olarak ek bir işlem gerekmeksizin ameliyat olabilmekte ve çocuklarının hayata gelişine tanık olabilmektedirler. Önceden sezaryenle doğuma karar vermiş olan hastalarımız da isterlerse bölgesel anestezinin konforunu kullanabilmekte, operasyon sonrası oluşabilecek ağrı ve bulantı veya gaz sancısı gibi istenmeyen durumlardan korunabilmektedirler
Ayrıca bölgesel anestezi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ağrı daha az olur.
*Lokal Anestezi:
Sadece vücudun küçük bir bölümünün ağrı duyusunu ortadan kaldırır. Örneğin cilt kesisi olduğunda dikiş atmak için yararlanılabilir.
Sedasyon: Hastayı rahatlatmak ve sakinleştirmek için kullanılır. Bilinç açıktır, geçici hafıza kaybı söz konusudur. Genellikle lokal ve bölgesel anesteziyi desteklemek amacıyla kullanılır.
Premedikasyon:
Halk arasında “Cesaret İğnesi de denilen premedikasyonun en önemli amacı ameliyata girecek hastanın endişesini, korkusunu azaltmak, hafif uyku hali oluşturmak, bulantı, kusma, kalp ritm bozukluklarını önlemek, tükürük ve üst solunum yollarının salgılarını azaltmaktır.

Doktorlarımız

Doktor Adı Bölümü Özgeçmiş
  Uzm. Dr. İhsan MAĞUNACI Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı  Doktor Sayfası